BROOK กับ Derived benefit from GSTEL, GJS

Week

Day

BROOK 

ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจการเงิน การลงทุน และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้บริการงานหลัก 4 ประเภทคือ
(1) ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน
(2) เป็นตัวแทนและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
(3) ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับเงินลงทุน
(4) ดำเนินธุรกิจการลงทุนเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน

ดังนั้น ธรรมชาติของธุรกิจ คือ One time profit แต่คุณลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของ BROOK คือ มีนโยบายจ่ายปันผมไม่เกิน 50% ของกำไร ดังนั้นจะมีเงินเหลือในองค์กรไปลงทุนหรือขยายกิจการต่อกับบริษัทร่วมต่างชาติได้อีก ส่งผลให้ส่วนของทุน (Equity) ขยายตัวได้เรื่อยๆ

Story

เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน GSTEL โดยได้หุ้นมาเป็นค่าบริการ 1,200 ล้านหุ้น
ซึ่งมีการรับปี 55 = 400 ล้านหุ้น โดยจะได้ใน Q4 = 65 ล้านหุ้น
ซึ่งมีการรับปี 56 = 800 ล้านหุ้น (800 * 0.44 = 352 ล้านบาท )
แหล่งข่าวกล่าวว่า จะได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน GJS โดยได้หุ้นมา 1,600 ล้านหุ้น ( 1,600 * 0.13 = 208)
 **************************************************
รวมรายได้ปี 55  จากรายได้งวด 9 เดือนปี 2555 ได้กำไร 276 ล้านบาท คาด Q4 จะมีรายได้จากการรับหุ้น GSTEL อีก 65 ล้านหุ้น ปัจจุบันราคาตลาด 0.44 บาท/หุ้น ถ้าคิดกำไรจาก 70% ของรายได้ จะมีกำไรเพิ่มอีกประมาณ 20 ล้านบาทดังนั้น กำไรรวมทั้งปี 2555 จะได้ 296 ล้านบาท
จากหุ้นจำนวน 750 ล้านหุ้น ส่งผลให้ EPS = 0.40 @ PE 10 = 4.00 บาท
BROOK-W4 แปลง 1.05 บาท —>  ราคาปี 55 = 2.95 บาท >>> Upside 48 %
รวมรายได้ปี 56 จะมาจากหุ้น GSTEL 800 ล้านหุ้น และ GJS อีก 1,600 ล้านหุ้น
ทำให้มีรายได้ประมาณ (800*0.44) + (1,600*0.13) =  560 ล้านบาท
หักต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าบริหาร 150 ล้าน คาดเหลือกำไรสุทธิ 410 ล้านบาท
จากหุ้นจำนวน 750 ล้านหุ้น จะทำให้มี EPS = 0.547 @ PE 10 = 5.47
BROOK-W4 แปลง 1.05 บาท —> ราคาปี 56 = 4.42 บาท >>> Upside 120 %
 * หมายเหตุ
การคำนวนราคากำไรและรายได้ด้านบนนั้น คิดจากราคาหุ้นของ GSTEL, GJS ในราคาตลาดวันที่ 17/01/2013
 **************************************************

Risk

1. ต้นทุนการบริหาร และค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินได้
2. ปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล
ดังเช่น ล่าสุด วันที่ 22/05/2012 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบของ BROOK มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของ BROOK ไม่ควรอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท แม็คมิลเลน แอดแวนเทจ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทำให้ BROOK เสียประโยชน์โดยรวมประมาณ 101-114 ล้านบาท ในการอนุมัติซื้อหุ้น MAC จากผู้ถือหุ้นทั้ง 16 ราย  เพิ่มเติม

Benefit

1. รายได้จากหุ้นของ GSTEL, GJS นั้น จะมีกำไรขึ้นมาก  หากสามารถปรับโครงสร้างหนี้และควบรวมกิจการสำเร็จ  จนธุรกิจกับมาเดินเครื่องผลิตและสามารถมีกำไรได้  จะส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นดังกล่าวขยับตัวสูงขึ้นกว่าปัจจุบันมาก และรายได้ของ BROOK ก็จะสูงขึ้นตามด้วย และด้วยต้นทุนทางธุรกิจมีค่าค่าใช้จ่ายด้านบุุคคลากร ที่เป็น Fix Cost + Bonus ทำให้ต้นทุนไม่เพิ่มขึ้นตามรายได้
2. ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับที่ขยายตัวสูง ธุรกิจทางการเงินมีการขยายตัวสูงมากๆๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน Investment Banking ปัจจุบันขยายตัวสูงมาก จากการตลาดหุ้นมีการขยายตัว
เกี่ยวกับ

Life is the investment.

Tagged with: , , ,
เขียนใน หุ้นตีแตก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: